small pl CAMK logo

Agostino Leveque

Agostino Leveque's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-3111-863X

Pokój: 14C

Tel. : +48 223296165

E-mail: agostino@camk.edu.pl

Agostino Leveque jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Promotorem jego pracy doktorskiej jest prof. Mirosław Giersz.


Jego praca doktorska dotyczy populacji gromad kulistych w galaktykach przy użyciu modeli MOCCA (MOnte Carlo Cluster simulAtor). Główne cele badań związane są z (1) wyznaczeniem obserwacyjnych zależności parametrów opisujących populacje obiektów zwartych w gromadach kulistych w zależności od położenia w galaktyce oraz (2) oceną tempa akrecji gromad kulistych na centralne gromady gwiazd i budowy masy supermasywnych czarnych dziur.


Zainteresowania naukowe:
  • gromady gwiazd,
  • czarne dziury,
  • układy podwójne czarnych dziur.

Stopnie i tytuły naukowe:
  • 2017: Tytuł magistra z astrofizyki, Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II, Neapol (Włochy),
  • 2014: Licencjat z fizyki, Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II, Neapol (Włochy).