small pl CAMK logo

Masayuki Wada

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-6414-6944

Pokój:

Tel. : +48 221201827

E-mail: masayuki@camk.edu.pl

Masayuki Wada jest fizykiem doświadczalnym pracującym na stanowisku adiunkta w Centrum Naukowo-Technicznym Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT) w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie. Jest kierownikiem grupy Ultrapure SiPMs and Associated Readout Electronics w AstroCeNT.


Główne zainteresowania badawcze dr Wady koncentrują się na rozwoju ultraczystych urządzeń fotodetekcyjnych opartych na fotopowielaczach krzemowych do wykrywania ciemnej materii, zwłaszcza słabych oddziałujących masywnych cząstek (WIMP). Głównym przedmiotem badań jest eksperyment DarkSide w Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), mający na celu bezpośrednie wykrywanie ciemnej materii.


Doktorat, w którym badał cząstki rezonansowe w zderzeniach ciężkich jonów, ukończył w 2018 r. na Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA). Następnie przeniósł się na Uniwersytet Princeton jako stypendysta ‘Dicke Fellow’, aby pracować nad eksperymentem bezpośredniej detekcji WIMP. Po krótkim pobycie w Cagliari we Włoszech, w 2019 r. rozpoczął pracę w AstroCeNT.


Kierowana przez niego grupa badawcza pracuje nad rozwojem ultraczystych urządzeń fotodetekcyjnych opartych na fotopowielaczach krzemowych do poszukiwań bezpośrednich detekcji WIMP oraz poszukiwań bezneutrinowych podwójnych rozpadów beta we współpracy z naukowcami z zagranicy, m.in. z Uniwersytetu Princeton, USA, i National Institute for Nuclear Physics, Włochy. Grupa jest również zainteresowana zastosowaniem techonologii opracownaych w naukach podstawowych w fizyce medycznej, takich jak skaner Pozytonowej Tomografii Emisyjnej.


Prof. Wada bierze udział w kilku projektach międzynarodowych. W latach 2006-2014 był zaangażowany w eksperyment STAR (Solenoidal Tracker at the Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC), od 2013 r. pracuje nad projektem dotyczącym ciemnej materii, mającym na celu bezpośrednie wykrywanie ciemnej materii w postaci słabo oddziałujących masywnych cząstek (WIMP), DarkSide, a w 2014 r. dołączył do współpracy SABRE (Sodium Iodide with Active Background Rejection Experiment).


Lista jego publikacji (wraz z linkami) znajduje się w serwisie ORCiD.


Od 2016 r. nadzoruje prace studentów studiów licencjackich i doktoranckich. Obecnie jest opiekunem Iftikhara AhmadaPaulesa Zakhary'ego, związanych z AstroCeNT i CAMK.


Zainteresowania badawcze
  • ciemna materia,
  • neutrina,
  • fizyka poza modelem standardowym,
  • detektory cieczy szlachetnych.

Grants / Scientific projects
Prof. Wada kieruje następującymui projektami:
  • „Opracowanie detektora ciemnej materii o największej czułości z ciekłym argonem” (2022-2026). Informacje o finansowaniu: grant SONATA BIS, NCN (2021/42/E/ST2/00331),
  • “A Liquid Argon Positron Emission Tomography (LArPET) Scanner” (2020-2021). Informacje o finansowaniu: grant z Fondazione CON IL SUD (2018-PDR-001005).
Jest również uczestnikiem poniższego projektu:
  • DarkWave: Novel technologies for dark matter search and frontier astroparticle physics experiments” (2020-2023). Informacje o finansowaniu: EU Horizon 2020 (grant Twinning, 952480). Kierownikiem jest prof. Marcin Kuźniak.

Nagrody / Wyróżnienia
  • Stypendium podoktoranckie INFN dla osób niebędących obywatelami Włoch (2018).
  • Stypendium Dicke Fellowship na Uniwersytecie Princeton, USA (2013).