small pl CAMK logo

Iftikhar Ahmad

Iftikhar Ahmad's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Astrocent (Warszawa)

Pokój:

Tel. :

E-mail: iftikhar@camk.edu.pl

E-mail prywatny: iftikharsafi7@gmail.com

O mnie:

Iftikhar Ahmad jest studentem studiów doktoranckich w Ultranowoczesnym Centrum Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT) w Warszawie i stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Promotorami jego pracy doktorskiej są prof. Masayuki Wada i prof. Leszek Roszkowski.


Jego badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej koncentrują się na opracowaniu:

  • ultraczułych fotodetektorów i światłowodów do bezpośredniej detekcji ciemnej materii,
  • eksperymentu z podwójnym rozpadem beta bez neutrin.


Pierwsze projekty naukowe Ahmada były poświęcone obliczeniu szybkości i czasu rozpadu Argonu-37, który jest zanieczyszczeniem w eksperymencie DarkSide-50, oraz opracowaniu elektroniki odczytującej układ scalony (ASIC) dla ultraczystego fotopowielacza krzemowego.
W 2020 roku był także stypendystą prestiżowego Stypendium Erasmus Mundus Joint Master Degree w dziedzinie fizyki jądrowej.


Obszary jego zainteresowań badawczych to:
  • fizyka astrocząstek,
  • ciemna materia,
  • słabo oddziałujące masywne cząstki (z ang. Weakly Interacting Massive Particles, WIMP).

Stopnie i tytuły naukowe:
  • 2017: Licencjat z fizyki, Islamia College University, Peszawar (Pakistan).
  • 2020: Erasmus Mundus Joint Degree in Nuclear Physics (Hiszpania, Francja i Włochy).