small pl CAMK logo

Marcin Kuźniak

Marcin Kuźniak's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-9632-9115

Pokój:

Tel. : +48 221201823

Personal website: https://astrocent.camk.edu.pl/research-group-1


E-mail: mkuzniak@camk.edu.pl

Marcin Kuźniak jest profesorem w w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie. Jest fizykiem eksperymentalnym, kierownikiem grupy „Systemy fotopowielaczy krzemowych w astrofizyce cząstek i fizyce medycznej” w AstroCeNT, oraz członkiem współprac DEAP-3600, DarkSide-20k i Global Argon Dark Matter Collaboration.


W 2009 r. obronił doktorat przygotowany na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Instytucie Paula Scherrera (PSI) w Villigen (Szwajcaria), dotyczący eksperymentów z zimnymi i ultrazimnymi neutronami (nTRV/BRAND, nEDM@PSI) i wynikający z jego 3-letniego pobytu badawczego w PSI. Od 2009 roku był zatrudniony w Kanadzie na Queen's University (Kingston), a następnie Carleton University (Ottawa), gdzie pracował nad bezpośrednimi poszukiwanimi ciemnej materii za pomocą detektora ciekło-argonowego DEAP-3600, zlokalizowanego 2 km pod ziemią w laboratorium SNOLAB (Sudbury). Kierował analizą danych, począwszy od wczesnych badań symulacyjnych, poprzez opracowanie pełnego pakietu symulacji i narzędzi programistycznych, analizę danych z rozruchu detektora, aż po publikację pierwszych wyników z DEAP-3600 w 2017 r. Był również odpowiedzialny za kilka kluczowych elementów badawczo-rozwojowych i podsystemów detektora, a także za program naukowy laboratorium rozwijającego kriogeniczne detektory oparte na cieczach szlachetnych na Carleton. Obecnie odpowiada za system zbierania światła dla weta detektora DarkSide-20k.


W lipcu 2019 wrócił do Polski jako adiunkt, aby założyć i poprowadzić grupę badawczą w AstroCeNT. Po habilitacji w 2021 r. został awansowany na profesora CAMK PAN.


W 2020 r. rozpoczął projekt DarkWave, wspierany przez program Unii Europejskiej Horyzont 2020, wspólnie z APC/CNRS, Gran Sasso Science Institute, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare i Technical University of Munich.


Prof. Kuźniak jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego cyklu konferencji LIDINE: Light Detection In Noble Elements oraz gospodarzem LIDINE 2022. Pełnił wiodącą rolę we współpracy DEAP, m.in. jako: Koordynator Analizy i Symulacji (2009-2019), Kierownik Oprogramowania, Przewodniczący Rady Naukowej, Przewodniczący Komitetu Publikacji, Kierownik podsystemów optyki i przesuwników widma w DEAP-3600.


Listę oraz linki do jego publikacji można znaleźć w bazie NASA ADS.


Zainteresowania badawcze
  • bezpośrednie poszukiwania ciemnej materii za pomocą detektorów opartych na gazach i cieczach szlachetnych i techniki pokrewne (zbieranie i detekcja światła i ładunku, materiały zmieniające długość fali, fotopowielacze krzemowe),
  • metody redukcji i analizy tła w eksperymentach z ultraniskim tłem,
  • detektory neutrin na bazie ciekłego argonu,
  • nowatorskie materiały i technologie dla przyszłych bardzo dużych detektorów neutrin i ciemnej materii,
  • badania łamania fundamentalnych symetrii.

Granty / Projekty naukowe
Prof. Kuźniak kieruje/kierował następującymi projektami:
  • „DarkWave: Nowe technologie do poszukiwania ciemnej materii i pionierskich eksperymentów fizyki cząstek elementarnych” (2020-2023). Informacje o finansowaniu: Program „Horyzont UE 2020” (Twinning grant, 952480),
  • „Opracowanie nowej koncepcji detektora GEM do poszukiwań ciemnej materii i eksperymentów neutrinowych” (2020-2021). Informacje o finansowaniu: projekt MINIATURA, NCN ( 2019/03/X/ST2/01560),
  • „Optymalizacja odpowiedzi krzemowego fotopowielacza do poszukiwań ciemnej materii za pomocą ciekłego argonu” (2020-2021). Informacje o finansowaniu: grant Polonium 2020, NAWA ( PPN/BFR/2019/1/00041).