small pl CAMK logo

Krzysztof Nalewajko

Krzysztof Nalewajko's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-2019-9438

Pokój: 128

Tel. : +48 223296128

Personal website: http://users.camk.edu.pl/knalew/


E-mail: knalew@camk.edu.pl

O mnie:

dżety relatywistyczne w galaktykach aktywnych, blazary, rekoneksja pól magnetycznych