small pl CAMK logo

Jose Ortuno Macias

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 40

Tel. : +48 223296169

E-mail: jortuno@camk.edu.pl

E-mail prywatny: jortuno@camk.edu.pl

O mnie:

Jose Ortuno Macias jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.


Promotorem jego pracy doktorskiej jest prof. Krzysztof Nalewajko.


Obecnie, Jose Ortuno Macias jest zaangażowany w prace nad dwoma projektami dotyczącymi Radiacyjnych symulacji kinetycznych stanu stabilnego procesu przyłączania linii pola magnetycznego który obserwowany jest w relatywistycznym reżimie namagnesowanych elektronów” (DOI: 10.1093/mnras/staa1899) oraz „Kinetyczne symulacje napędzanych prądem niestabilności w relatywistycznie namagnesowanych dżetach”.


Obszary jego zainteresowań badawczych to:
  • mechanizmy przyspieszania cząstek w plazmie relatywistycznej i symulacje cząstek w komórce.