small pl CAMK logo

José Ortuño-Macías

Jose Ortuno Macias's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-9463-3137

Pokój: 14C

Tel. : +48 223296165

E-mail: jortuno@camk.edu.pl

José Ortuño-Macías jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Promotorem jego pracy doktorskiej jest prof. Krzysztof Nalewajko.


Temat jego doktoratu dotyczy kinetycznych symulacji typu cząstka-w-komórce (ang. Particle-In-Cell, PIC) mechanizmów przyspieszania cząstek wymaganych do wyjaśnienia emisji nietermicznej obserwowanej z dżetów aktywnych jąder galaktyk. Wyniki jego dotychczasowych prac zostały zaprezentowane w następujących artykułach: "Radiative kinetic simulations of steady-state relativistic magnetic reconnection" (DOI: 10.1093/mnras/staa1899) oraz "Kinetic simulations of current-driven instabilities in relativistically magnetized jets" (DOI: 10.3847/1538-4357/ac6acd).


Zainteresowania naukowe:
  • mechanizmy przyśpieszania cząstek w plazmie relatywistycznej i symulacje cząstka-w-komórce.

Stopnie i tytuły naukowe:
  • 2017: Tytuł magistra astrofizyki, Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie (Hiszpania),
  • 2016: Licencjat z fizyki, Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania).