small pl CAMK logo

Leszek Roszkowski

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-2346-0512

Pokój:

Tel. : +48 221201828

E-mail: roszkowski@camk.edu.pl