small pl CAMK logo

Paweł Haensel

Paweł Haensel's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-4342-4554

Pokój: 119

Tel. : +48 223296119

E-mail: haensel@camk.edu.pl

Paweł Haensel jest profesorem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Po ukończeniu studiów fizycznych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW) został zatrudniony w Instytucie Fizyki Teoretycznej UW (1968) w grupie teorii jądra atomowego. Jego doktorat (1972) dotyczył spolaryzowanej materii jądrowej, a habilitacja (1976) własności materii neutronowej, co zbliżyło go do gwiazd neutronowych. W roku 1978 przeszedł do świeżo powstałego CAMK PAN, gdzie pracuje do dziś. W latach 1984-87 był zastępcą dyrektora CAMK. Tytuł profesora uzyskał w 1987 r.


Staż podoktorski odbył w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Liège (Belgia, 1975-1976), po czym kilkukrotnie wizytował Francję w ramach długoterminowych pobytów: w CEA Saclay (1982-1983) i Observatoire de Paris (1991-1993 jako Directeur des Recherches, oraz 1997-2000 jako Professeur Invité PAST). Duże znaczenie miały dla niego wizyty w czołowych ośrodkach badawczych w USA (Princeton University, State University NY Stony Brook, Fermilab).


W latach 1992-2017 kierował kolejnymi programami współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie astronomii. Programy te finansowały pobyty badaczy polskich we Francji oraz francuskich w Polsce. Zaowocowały ponad czterystoma publikacjami polsko-francuskimi, oraz ponad trzydziestoma doktoratami młodych astronomów, wykonanych pod kierunkiem kopromotorów polskiego i francuskiego.


Badania Prof. Haensla dotyczyły struktury, dynamiki, i ewolucji gwiazd neutronowych, w tym fizyki supergęstej materii w ich wnętrzu. Obecnie zajmuje się (1) strukturą i dynamiką gwiazd neutronowych na etapie spiralowania w układach podwójnych z drugą gwiazdą neutronową; (2) ewolucją skorupy gwiazdy neutronowej w ciasnych małomasywnych układach podwójnych z przejściową akrecją materii na gwiazdy neutronowe. Do jego współpracowników z CAMK należą: prof. Leszek Zdunik, prof. Michał Bejger oraz doktorantka Lami Suleiman.


Prof. Haensel jest autorem i współautorem ponad 190 zindeksowanych artykułów. Lista do jego publikacji (wraz z linkami) dostępna jest w bazie NASA ADS.


Najbardziej cytowane wyniki opublikowane przez Prof. Haensela obejmują: teorię gwiazd kwarkowych (1986), mechanizm najszybszego chłodzenia gwiazd neutronowych (1991), równania stanu (SLy) dla gwiazd neutronowych (1997, 1998, 2001). Często cytowana jest również monografia „Neutron Stars 1. Equation of state and structure” (Springer, 2007, jej współautorzy to Dmitry G. Yakovlev i Aleksander P. Potekhin).


Zainteresowania naukowe
  • gwiazdy neutronowe,
  • gwiazdy kwarkowe,
  • pulsary,
  • gęsta materia.

Odznaczenia i wyróżnienia
  • Francuski Order Oficerski Palm Akademickich (l'Of icier dans l'Ordre des Palmes Academiques), przyznany przez premiera rządu francuskiego w 2017 r.
  • Członek Polskiej Akademii Nauk (2010) i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2009).