small pl CAMK logo

J. Leszek Zdunik

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-4637-2160

Pokój: 112

Tel. : +48 223296112

E-mail: jlz@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: