small pl CAMK logo

Lami Suleiman

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-3783-7448

Pokój: 101

Tel. : +48 223296101

E-mail: lsuleiman@camk.edu.pl

O mnie:

Lami Suleiman jest studentką studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Promotorami jej pracy doktorskiej są prof. Leszek Zdunik (CAMK) and Dr Micaela Oertel (LUTH).


Lami Suleiman jest również członkiem francuskiej kolaboracji MAC (ang. Compact Object Modelisation) oraz członkiem Oddziału ds. Młodzieży Francuskiego Towarzystwa Fizycznego.


Jej badania w ramach pracy doktorskiej pt. „Termiczna ewolucja gwiazd neutronowych” koncentrują się na:
modelowaniu materii gwiazd neutronowych oraz modelowaniu ich parametrów makroskopowych.


Ściślej mówiąc, jej badania dotyczą częściowo akreowanej skorupy gwiazd neutronowych i emisji neutrin związanych z procesami Modified Urca.