small pl CAMK logo

Lami Suleiman

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-3783-7448

Pokój: 101

Tel. : +48 223296101

E-mail: lsuleiman@camk.edu.pl

Lami Suleiman jest studentką studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie i stypendystką Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Jest również badaczką w Le Laboratoire Univers et Théories (LUTH) Obserwatorium Paryskiego (Francja).


Promotorami jej pracy doktorskiej są prof. Leszek Zdunik (CAMK) and dr Micaela Oertel (LUTH).


Lami jest również członkiem francuskiej kolaboracji MAC (ang. Compact Object Modelisation) oraz członkiem Oddziału ds. Młodzieży Francuskiego Towarzystwa Fizycznego.


Jej badania w ramach pracy doktorskiej pt. „Termiczna ewolucja gwiazd neutronowych” koncentrują się na modelowaniu materii gwiazd neutronowych oraz modelowaniu ich parametrów makroskopowych. Ściślej mówiąc, jej badania dotyczą częściowo akreowanej skorupy gwiazd neutronowych i emisji neutrin związanych z procesami Modified Urca.


Zainteresowania naukowe:
  • fizyka gwiazd neutronowych,
  • równanie stanu gęstej materii,
  • ewolucja termiczna gwiazd neutronowych,
  • procesy emisji neutrin.

Stopnie i tytuły naukowe:
  • 2019: Tytuł magistra z fizyki fundamentalej w tematyce nieliniowych modeli fizycznych, Uniwersytet w Tours (Francja),
  • 2017: Licencjat z fizyki, Uniwersytet w Tours (Francja).