small pl CAMK logo

Iftikhar Ahmad

Iftikhar Ahmad's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-3204-4924

Pokój:

Tel. :

E-mail: iftikhar@camk.edu.pl

E-mail prywatny: iftikharsafi7@gmail.com

Iftikhar Ahmad jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT), jednostce Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie, oraz stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Promotorami jego pracy doktorskiej prof. Masayuki Wada i prof. Leszek Roszkowski.


Jego badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej koncentrują się na rozwoju ultraczystych fotodetektorów i światłowodów do bezpośredniej detekcji ciemnej materii oraz eksperymencie z podwójnym rozpadem beta bez neutrin. Obecnie pracuje w grupie Ultrapure Silicon Photomultipliers (SiPMs) and Associated Readout Electronics w AstroCeNT.


Pierwsze projekty naukowe Ahmada były poświęcone obliczeniu szybkości i czasu rozpadu Argonu-37, który jest zanieczyszczeniem w eksperymencie DarkSide-50, oraz opracowaniu elektroniki odczytującej układ scalony (ASIC) dla ultraczystego fotopowielacza krzemowego. W 2021 r. rozpoczął również prace nad eksperymentem DarkSide-20k, mającym na celu określenie tła kosmogenicznego od mionów. W 2018 r. otrzymał prestiżowe stypendium w programie Erasmus Mundus Joint Master Degree w dziedzinie fizyki jądrowej.


Zainteresowania naukowe
  • fizyka astrocząstek,
  • ciemna materia,
  • słabo oddziałujące masywne cząstki (z ang. Weakly Interacting Massive Particles, WIMP).

Stopnie i tytuły naukowe
  • 2017: Licencjat z fizyki, Islamia College University, Peszawar (Pakistan),
  • 2020: Erasmus Mundus Joint Degree in Nuclear Physics (Hiszpania, Francja i Włochy).