small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko postdoc w dziedzinie astrofizyki fal grawitacyjnych

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji post-doc.

 

Poszukujemy kandydata z praktycznym doświadczeniem w analizie, klasyfikacji i modelowaniu danych w dziedzinie uczenia maszynowego, znajomością metod statystycznych używanych w astronomii i zaawansowanymi umiejętnościami programowania.

 

Zwycięzca konkursu będzie prowadził badania wynikające z udziału w projekcie OPUS pt. ,,Cisza przed burzą: modyfikacje zestawu narzędzi do analizy fal grawitacyjnych w obliczu przyszłych wyzwań'' (nr 2021/43/B/ST9/01714), we współpracy z dr. hab. Michałem Bejgerem. Szczegółowe zadania badawcze obejmują projektowanie i wdrożenie metod analizy danych długotrwałych sygnałów fal grawitacyjnych, symulacje i charakterystykę danych interferometrycznych detektorów fal grawitacyjnych w celu otrzymania nowych rozwiązań i doskonalenia istniejących metod analizy danych o nowoczesne techniki uczenia maszynowego, a także do badania astrofizycznych modeli gwiazd w celu wykazania z jednej strony, które teoretycznie rozważane cechy tych obiektów będą możliwe (lub niemożliwe) do wiarygodnej oceny za pomocą detektorów w bliższej i dalszej przyszłości, a z drugiej strony, jakie możliwości techniczne przyszłe detektory powinny mieć do wiarygodnego obserwowania określonych sygnatur procesów zachodzących w źródłach fal grawitacyjnych.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający stopień naukowy doktora w zakresie fizyki lub astronomii (lub dziedziny pokrewnej), oraz doktoranci na ostatnich etapach przewodu doktorskiego.

Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić nie później niż 3 października 2022 roku (kandydat powinien w tym momencie posiadać tytuł doktora). Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta na maksymalnie 3 lata.

Planowane wynagrodzenie przekracza 8 000 zł brutto/mies. Przewidziane jest również finansowanie związane z podróżami w celach naukowych oraz wyposażeniem komputerowym. Do podania o przyjęcie na stanowisko stażysty po doktoracie prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego (lub opinię promotora o stanie zaawansowania pracy), życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzłą informację o dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniu kandydata oraz zainteresowaniach naukowych, w objętości nie przekraczającej 3500 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami), a także skan podpisanej Deklaracji RODO - dostępnej na stronie: https://www.camk.edu.pl/pl/media/uploads_current/o_instytucie/rodo/ncn/rodo_deklaracja_pl_ncn.pdf

 

Dokumenty należy składać do 15 sierpnia 2022 roku, e-mailem, w formacie pdf, na adres:

recruitment@camk.edu.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest przed końcem sierpnia 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną od dr. hab. Michała Bejgera (bejger@camk.edu.pl).


Archiwa


Kategorie