small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko post-doc

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN (CAMK PAN) informuje, że w konkursie ogłoszonym dnia 3 stycznia 2022 r., na stanowisko post-doc, finansowane z projektu Maestro, pn. "Astrofizyka fal grawitacyjnych" nr 2018/30/A/ST9/00050, kierownaym przez prof. Krzysztofa Belczyńskiego, Komisja konkursowa rekomendowała, a Rada Naukowa CAMK PAN zatwierdziła, zatrudnienie dr Iwony Kotko.

Archiwa


Kategorie