small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Zgirskiego

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia (piątek) 2022 r. o godz. 11:15  w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. Bartłomieja Zgirskiego

 

Tytuł rozprawy: Selected Methods of Precision Distance Determinations to Nearby Galaxies.

 

Promotor:  
  prof dr hab. Grzegorz Pietrzyński  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
   
Recenzenci:  
 

dr hab. Dorota Rosińska, prof. UW

Uniwersytet Warszawski 

  dr hab. Grzegorz Kopacki Uniwersytet Wrocławski

 

Udział w publicznej obronie mgr. Bartłomieja Zgirskiego możliwy jest również w formie zdalnej poprzez transmisję na YouTube

Tekst rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska (en) - format PDF z warstwą tekstową.


Streszczenie (pl) - format PDF z warstwą tekstową


Abstract (en) - format PDF z warstwą tekstową 


Recenzja 1 (en) -  format PDF 


Recenzja 2 (en) -  format PDF 

Archiwa


Kategorie