small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dr Arkadiusz Hypki został laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. W sumie minister przyznał w tym roku 217 stypendia dla naukowców wyłonionych w drodze konkursu spośród 1897 złożonych wniosków ze wszystkich dziedzin nauki. W dziedzinie astronomii laureatem został nasz pracownik Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, dr Arkadiusz Hypki.

Zainteresowania naukowe Arkadiusza Hypkiego skupiają się na badaniu gęstych gromad gwiazdowych za pomocą symulacji numerycznych, przy użyciu kodu MOCCA (https://moccacode.net/). Obecnie pracuje on na stanowisku adiunkta w projekcie "Astrofizyka Fal Grawitacyjnych" (MAESTRO 10, 2018/30/A/ST9/00050, NCN) pod kierunkiem prof. K. Belczyńskiego. W tym projekcie bada on wpływ, jaki układy podwójne z czarnymi dziurami, znajdujące się w gromadach gwiazdowych, mają na liczbę potencjalnych sygnałów fal grawitacyjnych obserwowanych przez instrumenty takie jak LIGO, czy VIRGO.

Ogłoszenie wyników konkursu
 

Lista rankingowa stypendystów

Archiwa


Kategorie