small pl CAMK logo

Zawartość wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa mebli do laboratorium elektronicznego wraz z montażem, postępowanie nr MAB-251-9/20

Dostawa mebli do laboratorium elektronicznego wraz z montażem

Postępowanie nr MAB-251-9/20

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony MAB-251-9/20 na dostawę mebli do laboratorium elektronicznego wraz z montażem.
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 1 października 2020 r., godzina 09:45.

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki w wersji edytowalnej

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 25.09.2020
Informacja o zmianie SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dn. 25.09.2020

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Archiwa


Kategorie