small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zapytanie ofertowe na: Przygotowanie projektu przedwzmacniacza dla mikrofonów pojemnościowych...

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.
Zaprasza do składania ofert na: Przygotowanie projektu przedwzmacniacza dla mikrofonów pojemnościowych w zakresie pracy infradźwięków oraz wykonanie prototypu przedwzmacniacza w liczbie 2 szt. na podstawie projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego

Nr postępowania MAB-220-8/20.

Termin składania ofert 20.04.2020 godz. 12.00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:


Zapytanie ofertowe


Formularz oferty DOC


RODO

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Archiwa


Kategorie