small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa elementów opto-mechanicznych i opto-elektronicznych w ramach projektu NCSatKom

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4d pkt 1 pkt 1 PZP.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert 

Projekt umowy

Formularz cenowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Wzór oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Archiwa


Kategorie