small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Postępowanie hablitacyjne dr. Wojciecha Hellwinga

 1. Wniosek kandydata
 2. Autoreferat kandydata (pl)
 3. Komisja habilitacyjna przewodu dr. dr. Wojciecha Hellwinga

 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. dr. Wojciecha Hellwinga
  1. 22 lutego 2019 r. - wyrażenie zgody Rady Naukowej CAMK na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. 4 kwietnia 2019 r. - powołanie 7-osobowej komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów,
  3. 29 kwietnia 2019 r. - Rada Naukowa CAMK otrzymuje od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pismo w sprawie powołania komisji habilitacyjnej,
  4. 30 kwietnia 2019 r. - poinformowanie przez Radę Naukową CAMK członków komisji o ich wyborze i przesłanie materiałów.
  5. 19 czerwca 2019 r. - wpłynięcie wszystkich recenzji:
  6.  27 czerwca 2019 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej:

 

Archiwa


Kategorie