small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Postępowanie hablitacyjne dr. Pawła Bielewicza

 1. Wniosek kandydata
 2. Autoreferat kandydata (pl)
 3. Autoreferat kandydata (en)
 4. Komisja habilitacyjna przewodu dr. Pawła Bielewicza

 5. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Bielewicza
  1. 30 listopada 2018r. - wyrażenie zgody Rady Naukowej CAMK na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. 10 stycznia 2019 r. - powołanie 7-osobowej komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów,
  3. 30 stycznia 2019 r. - Rada Naukowa CAMK otrzymuje od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pismo w sprawie powołania komisji habilitacyjnej,
  4. 8 lutego 2019 r. - poinformowanie przez Radę Naukową CAMK członków komisji o ich wyborze i przesłanie materiałów.
  5. 3 kwietnia 2019 r. - wplyniecie wszystkich recenzji:
  6.  15 maja 2019 r. - zebranie komisji:

 




Archiwa


Kategorie