small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Remont pomieszczeń biurowych nr 1, 2, 3, 4, 5 w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania nie wymagającego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

 

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 28 grudnia 2018 r., godzina 10:00

 

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

Zapytanie ofertowe
Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiar robót
Wzór umowy 
Formularz oferty
Klauzula RODOInformacja z wyboru

Archiwa


Kategorie