small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę elementów klastra komputerowego

DAS-251-4/17          Warszawa, 20 listopada 2017 r.
   
ZAWIADOMIENIE

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy elementów klastra komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa (60%), średni okres gwarancyjny (30%)  oraz deklarowany termin dostawy (10%) zgodnie z SIWZ:

Zadanie 1: Dostawa elementów klastra komputerowego – Serwery obliczeniowe - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (39.14%+6.00%+10.00%).
2) TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa (60.00%+30.00%+9.55%)
3)  SPINEL Sp. z o.o., ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław (53.23%+18.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

Zadanie 2: Dostawa elementów klastra komputerowego – Serwer dyskowy  - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (57.40%+12.00%+10.00%).
2) TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa (60.00%+30.00%+7.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

Zadanie 3: Dostawa elementów klastra komputerowego – Serwery dyskowe – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (57.81%+17.91%+10.00%).
2) TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa (60.00%+30.00%+8.40%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

Zadanie 4: Dostawa elementów klastra komputerowego – Podzespoły do rozbudowy serwera – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RESTOR Sp. J., ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (33.19%+30.00%+10.00%).
2) TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa (34.46%+30.00%+10.00%)
3)  SPINEL Sp. z o.o., ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław (39.46%+18.00%+10.00%)
4)  RESTOR Sp. J., ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa (60.00%+30.00%+10.00%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

Zadanie 5: Dostawa elementów klastra komputerowego – Serwer dyskowy – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (51.84%+10.80%+9.52%).
2) TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa (60.00%+30.00%+10.00%)
3)  SPINEL Sp. z o.o., ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław (52.23%+18.00%+9.52%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

Zadanie 6: Dostawa elementów klastra komputerowego – Serwer najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (60.00%+7.97%+6.67%).
2) TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa (46.57%+30.00%+7.78%)
3)  SPINEL Sp. z o.o., ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław (48.62%+18.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy. 


Na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewidujemy zawarcie umów w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w dniu 4 grudnia 2017 r.


Archiwa


Kategorie