small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Stażysta po doktoracie (post-doc) w zakresie astrofizyki gwiazdowej

Zakład Astrofizyki Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko stażysty po doktoracie (post-doc) w zakresie astrofizyki gwiazdowej. Zwycięzca konkursu będzie pracował z dr Krzysztofem Hełminiakiem przy rozbudowie i publikacji bazy danych Toruń Set of Eclipsing Binaries with an Open On-Line Archive (TSEBOOLA), będącej częścią projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Do obowiązków przyszłego stażysty należeć będzie prowadzenie obserwacji spektroskopowych i fotometrycznych, analiza widm wysokiej rozdzielczości i danych fotometrycznych (preferowana znajomość pakietu IRAF i języka Python), oraz budowa i rozwijanie rzeczonej bazy danych, w tym stworzenie interfejsów dla narzędzi obliczeniowych, operowanych z poziomu portalu internetowego. Mile widziane doświadczenie w administracji systemami Windows Server, zarządzaniem bazą danych SQL Server, tworzenie zabezpieczonych serwisów internetowych (.NET) wraz z interfejsem dostępowym oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zatrudnienie jest przewidziane na dwa lata. Preferowana data rozpoczęcia to 1 listopada 2017, z możliwością przełożenia, ale nie później niż na luty 2018. Oferowane są warunki finansowe konkurencyjne w porównaniu ze stanowiskami na podobnym poziomie. W momencie rozpoczęcia pracy kandydat powinien mieć przyznany stopień doktora w zakresie astronomii lub pokrewnym.

Do wniosku o zatrudnienie należy dołączyć:

- curriculum vitae z listą publikacji w recenzowanych czasopismach;

- kopię dyplomu doktorskiego, lub oświadczenie o zaawansowaniu przewodu doktorskiego wraz z oczekiwaną datą obrony;

- krótki autoreferat zawierający opis zainteresowań naukowych i doświadczenie w tworzeniu baz danych i serwisów internetowych (nie dłuższy niż 3 strony);

- nazwiska i dane kontaktowe min. dwóch osób mogących udzielić referencji.

Wymagane dokumenty (w formie plików pdf) należy wysłać elektronicznie na adres: recruitment@camk.edu.pl, nie później niż do 31.07.2017. Proces rekrutacji rozpocznie się niezwłocznie po tym terminie i będzie kontynuowany aż do obsadzenia pozycji.

Ewentualne pytania należy kierować do dr Krzysztofa Hełminiaka: xysiek@ncac.torun.pl

Archiwa


Kategorie