small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o przystąpieniu do ponownej oceny ofert.

W związku z uznaniem za zasadny wniosku firmy Bestpol z dnia 31 października br. w sprawie zaniechania czynności w prowadzonym postępowaniu DAS-251-5/16 Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN informuje, że przystępuje do ponownej oceny ofert w zadaniu 11.1 postępowania DAS-251-5/16 na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego PAN, zgodnie z zapisami art. 181 ust. 2 ustawy Pzp.

Archiwa


Kategorie