small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Medal PAN dla zespołu POLGRAW

Decyzją Prezydium PAN, 15 marca 2016 r. Polskiemu Zespołowi Badawczemu POLGRAW przyznano Medal PAN im. Mikołaja Kopernika za udział w odkryciu pierwszego źródła fal grawitacyjnych. Uroczyste wręczenie medalu nastąpi 19 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu Prezydium PAN w Pałacu Staszica w Warszawie.  

 

Virgo-POLGRAW jest polskim zespołem naukowców analizujących dane gromadzone przez detektory LIGO i Virgo, poszukujące fal grawitacyjnych przewidzianych przez ogólną teorię względności Alberta Einsteina. Skupia astrofizyków z dziewięciu instytutów. Jednym z nich jest Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN. W pracach POLGRAW biorą udział naukowcy z CAMK: Michał Bejger, Paweł Ciecieląg i Magdalena Sieniawska.

Archiwa


Kategorie