small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie astrofizyki wysokich energii

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko adiunkta po doktoracie w dziedzinie astrofizyki wysokich energii. Zwycięzcy konkursu będę współpracować z prof. Andrzejem Zdziarskim przy realizacji projektu badawczego  MAESTRO finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Wpływ i wypływ materii wokół czarnych dziur i gwiazd neutronowych".  Umowa o pracę zostanie podpisana na okres do trzech lat. W ramach projektu istnieje możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych oraz zakupu sprzętu. Instytut zapewnia możliwość zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Preferowany termin rozpoczęcia pracy to 1 października 2016 r.

 

Kandydaci muszą posiadać stopień doktora astronomii, fizyki lub w dziedzinie pokrewnej uzyskany przed rozpoczęciem pracy i nie wcześniej niż w 2010 roku. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w dziedzinie astrofizyki wysokich energii.

 

Kandydaci proszeni są o przesyłanie cv, kopii dyplomu doktorskiego (lub informacji o terminie obrony), listy publikacji, opisu zainteresowań i planów naukowych (2 strony) oraz dwóch listów polecających. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę zgłoszenia otrzymane do 30 kwietnia 2016 r. Późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane aż do znalezienia odpowiednich kandydatów. Zgłoszenia (w formacie pdf) oraz pytania dotyczące warunków pracy proszę przesyłać na adres aaz@camk.edu.pl.

Archiwa


Kategorie