small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

DAS-251-2/16

 Warszawa, 16 marca 2016 r.

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa (max. 90%) oraz średni okres gwarancyjny (max. 10%) zgodnie z SIWZ:

 

Zadanie 1:

Dostawa sprzętu komputerowego – serwer z akcesoriami.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) Helica Sp. z o.o., ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa (79.89%+3.59%)
2) NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa (87.64%+6.00%)
3) Primar IT, ul. Meksykańska 6 lok. 101, 03-948 Warszawa (82.68%+6.00%)
4) ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa (90.00%+10.00%)
5) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (87.61%+9.06%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy RESTOR Sp. J., ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa na podstawie par. 8.4 oraz 9.6 pkt 3 SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy SYRIANA, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy PARSER Sp. z o.o., ul. Szlenkierów 1/33, 01-181 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy Virtual Technologies IT Sp. z o.o., ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.


Zadanie 2:

Dostawa sprzętu komputerowego – desktop i laptop z akcesoriami.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Alltech Sp. J., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) Alltech Sp. J., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock (90.00%+7.90%)
2) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (76.96%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewidujemy zawarcie umów w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w dniu 22 marca 2016 r.

 

 

Archiwa


Kategorie