small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Wakacyjny program studencki 2016

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie i Toruniu oferuje możliwość realizacji w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) małych projektów badawczych prowadzonych pod opieką naszych pracowników.

 

Propozycja jest adresowana do studentów astronomii i fizyki kończących w czerwcu b.r. II, III lub IV rok studiów. Czas realizacji projektów wynosi 4-6 tygodni, typowo 4 tygodnie. Osoby zamieszkałe poza miejscem realizacji projektu mogą ubiegać się o bezpłatne zakwaterowanie w akademikach UMK i UW.

 

Studenci realizujący projekty badawcze w ramach programu wakacyjnego nie otrzymują wynagrodzenia z Centrum Astronomicznego. Praktykanci mogą, w zależności od możliwości opiekuna, otrzymać honorarium z jego grantu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o skontaktowanie się w pierwszej kolejności z potencjalnym opiekunem. Po uzgodnieniu z opiekunem terminu realizacji projektu należy przesłać zgłoszenie zawierające co najmniej następujące informacje: nazwisko opiekuna; termin realizacji projektu; wyciąg z indeksu; ew. zapotrzebowanie na zakwaterowanie; adres e-mailowy. Mile widziane są dodatkowe informacje dotyczące ew. dotychczasowej aktywności naukowej kandydatów (udział w obserwacjach, konferencjach lub warsztatach, publikacje). Zgłoszenia można nadsyłać listownie na adres sekretariatu CAMK PAN lub w postaci dokumentów w formacie pdf na adres praktyki@camk.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 maj 2016. Procedura kwalifikacyjna zostanie zakończona do 31 maja 2016, a o jej wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i/lub listownie.

 

 

Propozycje tematów:

 

1. Kinetyczne symulacje rekoneksji magnetycznej

Celem projektu jest wprowadzenie do kinetycznych symulacji numerycznych procesu rekoneksji magnetycznej metodą particle-in-cell (PIC). Rekoneksja jest procesem dysypacji energii magnetycznej o szerokim zastosowaniu w astrofizyce wysokich energii. Punktem wyjścia będzie analiza wyników symulacji obejmujących opis przyspieszania cząstek i produkcji promieniowania podczas rekoneksji. Projekt może zostać rozszerzony o samodzielne przygotowywanie i wykonywanie symulacji PIC.

 

Opiekun: Dr Krzysztof Nalewajko (knalew@camk.edu.pl),  CAMK Warszawa

 

Czas: lipiec - pierwsza połowa sierpnia

 

 

2. Powstawanie i ewolucja poprzeczki w Drodze Mlecznej


Zgrubienie centralne naszej Galaktyki ma prawdopodobnie kształt poprzeczki. Jej istnienie potwierdzają coraz bogatsze dane obserwacyjne, można ją również modelować teoretycznie za pomocą symulacji ewolucji dysku gwiazdowego zanurzonego w halo ciemnej materii. Zadaniem praktykanta będzie analiza i interpretacja symulacji N-ciałowej śledzącej taką ewolucję oraz szczegółowe zbadanie własności powstającej poprzeczki, w tym wyznaczenie jej długości i tempa rotacji w funkcji czasu. Szczególnie jestem zainteresowana współpracą z osobami chcącymi kontynuować badania rozpoczęte w trakcie praktyki w ramach przygotowania pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej.

Opiekun: prof. Ewa Łokas (lokas@camk.edu.pl), CAMK Warszawa

 

Czas: lipiec-sierpień

 

 

3. Analiza i interpretacja spolaryzowanych profili radiowych pulsarów.

Projekt „obserwacyjny”: Wszechstronna analiza własności polaryzacyjnych dużej ilości średnich profili pulsarów obserwowanych w Parkes Observatory.

Projekt teoretyczny: Modelowanie numeryczne polaryzacji radiowej pulsarów.

Opiekun: dr hab. Jarosław Dyks (jinx@ncac.torun.pl), CAMK Toruń

 

Czas: ok. 20 sierpnia - 20 września

 

 

4. Sterowanie zrobotyzowanymi teleskopami globalnej sieci projektu SOLARIS.


Dzięki finansowaniu z European Research Council (grant w ramach konkursu "Ideas", 1.5 mln Euro), FNP (grant FOCUS), MNiSW (grant wspomagający) oraz NCN (grant badawczy) na łączną kwotę ponad 10 mln PLN Opiekun uruchamia wraz ze swoją grupą sieć zrobotyzowanych teleskopów (4 teleskopy 0.5-m - Australia, Południowa Afryka i Argentyna). Strona projektu: http://www.projectsolaris.eu/. Poszukujemy studentów/studentki, którzy/które wsparli/ły by projekt umiejętnościami programistycznymi wykonując fragmentyoprogramowania do zarządzania zrobotyzowanymi teleskopami oraz dostarczanymi przez nich danymi. Wiedzia astronomiczna nie jest wymagana.

Opiekun: prof. Maciej Konacki (maciej@ncac.torun.pl), CAMK Torun

 

Czas: do ustalenia

 

 

5. Szybka zmiennosc w RS Oph

Celem tego projektu jest zbadanie szybkiej zmiennosci (w skali kilku minut) w jasnych liniach emisyjnych w symbiotycznej nowej powrotnej RS Oph. Projekt bedzie realizowany w oparciu o 2 serie widm RS Oph wykonanych w sierpniu 2013 (20 widm) i marcu 2015 (12 widm) za pomoca teleskopu VLT ze spektrografem UVES.

Opiekun: Prof. Joanna Mikolajewska (mikolaj@camk.edu.pl), CAMK Warszawa

 

Czas: lipiec-sierpień

 

 

6. Numerical simulations of globular clusters

 

Opiekun: dr hab. Mirosław Giersz

 

Opis na stronie w jęz. angielskim

 

 

7. Galactic archaeology: studying the Galactic halo with large surveys

 

Opiekun: dr Rodolfo Smiljanic

 

Opis na stronie w jęz. angielskim

 

 

8. Impact of Galactic emission contaminations on statistical properties of estimated CMB map and cosmological parameters.

 

Opiekun: dr Paweł Bielewicz

 

Opis na tronie w jęz. angielskim

 

 

9. Modelling extreme magnetic fields in neutron stars.

 

Opiekun: dr Brynmore Haskell

 

Opis na stronie w jęz. angielskim

 

 

10. Relativistic magnetic reconnection in two and three dimensional resistive magnetohydrodynamic simulations.

 

Opiekun: dr Miljenko Cemeljic

 

Opis na stronie w jęz angielskim

 

 

11. Gamma-ray Emission from the Youngest Radio Sources

 

Opiekun: dr Malgorzata Sobolewska

 

Opis na stronie w jęz. angielskim

 

 

12. X-ray Variability of Ultra-Luminous X-ray Sources

 

Opiekun: dr Malgorzata Sobolewska

 

Opis na stronie w jęz. angielskim

 

 

13. Connection between accretion and jets in microquasars

 

Opiekun: prof. Andrzej Zdziarski

 

Opis na stronie w jęz. angielskim

 

 

14. Opracowanie i analiza obserwacji spektroskopowych i fotometrycznych układów podwójnych gwiazd.

 

Obecnie wiadomym jest, że gwiazdy samotne są rzadkością i większość występuje w systemach z innymi obiektami. Fakt ten komplikuje badania niektórych zagadnień astrofizycznych takich jak np. ewolucja gromad gwiazd i chemiczna ewolucja galaktyk. Z drugiej jednak strony jest to okoliczność bardzo sprzyjająca gdyż właśnie wzajemne oddziaływania gwiazd w układach podwójnych mogą być źródłem szeregu informacji o ich naturze. Studiując zmienności wynikające z ruchu orbitalnego lub też z zaćmień możemy wyznaczyć parametry orbit, fizyczne parametry składników lub też poznać własności ośrodka wokół-gwiazdowego. Znajomość składów chemicznych pozwala zyskać dodatkowe informacje o ich statusie ewolucyjnym oraz o historii wzajemnych oddziaływań uwzględniających wymianę masy, do której dochodzi w większości układów na pewnych etapach ich ewolucji. Praktykant może podjąć którekolwiek lub oba z następujących zagadnień:

(i) opracowanie danych spektroskopowych i fotometrycznych wybranych układów podwójnych zaćmieniowych dla użycia ich do analiz, które dostarczą informacji o tych systemach i parametrach tworzących je składników,

(ii) wyznaczanie składów chemicznych chłodnych olbrzymów symbiotycznych w oparciu o widma podczerwone i/lub optyczne.


Opiekun: dr Cezary Gałan, CAMK Warszawa
Możliwe terminy: Czerwiec 1-3, 20-23; Lipiec 2-22; Sierpień 1-4, 9-31;

 

 

15. Identification of Beta Cephei stars for the TESS space mission

 

Opiekun: prof. Gerald Handler

 

Opis na stronie w jęz. angielskim

 

 

16. Analiza fotometrii OGLE dla klasycznych gwiazd pulsujących

Wielookresowe gwiazdy pulsujące są niezwykle interesujące - pozwalają na testowanie teorii pulsacji i ewolucji gwiazd oraz wyznaczanie parametrów gwiazd. Zadaniem praktykanta będzie analiza fotometrii dla wielookresowych Cefeid i gwiazd RR Lutni z przeglądu nieba OGLE.

 

Opiekun: dr Radosłąw Smolec (smolec@camk.edu.pl), CAMK Warszawa

 

Termin: do ustalenia

Archiwa


Kategorie