small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Odkrycie nowej grupy dwuokresowych gwiazd RR Lutni


W pracy Discovery of a new group of double-periodic RR Lyrae stars in the OGLE-IV photometry (przyjętej do druku w MNRAS Letters) zespół w składzie Henryka Netzel (studentka Uniwersytetu Wrocławskiego), Radosław Smolec i Wojciech Dziembowski (CAMK) przedstawiają odkrycie zupełnie nowej grupy dwuokresowych gwiazd RR Lutni. 11 gwiazd zostało odkrytych w fotometrii zgrubienia centralnego Galaktyki zebranej przez zespół OGLE, jedna dodatkowa gwiazda była obserwowana teleskopem kosmicznym Kepler. W każdej z 12 gwiazd obserwujemy dominujące pulsacje w modzie radialnym, pierwszym owertonowym, oraz dodatkowo zmienność z okresem dłuższym, Px; stosunek okresów, P1O /Px, jest niemal stały dla wszystkich gwiazd i wynosi około 0.686. Na powyższm diagramie Petersena pokazującym stosunek okresów: krótszy do dłuższego, w funkcji logarytmu okresu dłuższego, gwiazdy z nowej grupy zaznaczone są kolorem czerwonym. Na diagramie zaznaczono też inne grupy znanych gwiazd dwuokresowych, w tym gwiazdy RRd pulsujące równocześnie w dwóch modach radialnych fundamentalnym i owertonowym (niebieskie symbole). Porównanie położenia nowoodkrytej grupy z gwiazdami RRd, wskazuje że dodatkowy mod ma okres dłuższy od okresu modu fundamantalnego - musi więc być modem nieradialnym o charakterze grawitacyjnym.

Znaczna część gwiazd z prezentowanego diagramu została odkryta lub dokładnie przeanalizowana  przez zespoły kierowane przez naukowców z CAMK, w tym większość gwiazd z charakterystycznym stosunkiem okresów około 0.61 (magenta: prace Double-mode radial-non-radial RR Lyrae stars in the OGLE photometry of the Galactic bulge, Netzel, Smolec and Moskalik (2015), Kepler photometry of RRc stars: peculiar double-mode pulsations and period doubling, Moskalik et al. (2015) oraz gwiazdy RRd z efektem Błażki, gwiazdy RRd zaznaczone kółkami: Blazhko-type modulation in the double-mode RR Lyrae stars of the OGLE Galactic bulge collection, Smolec et al., 2015).

Archiwa


Kategorie