small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie jedynego zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa:
 
Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego: serwery i macierze dyskowe -
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
   1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (100%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono oferty firm:
- itprojekt Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
- „KONCEPT” Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa
- PRIMAR - IT, ul. Meksykańska 6 lok 101, 03-948 Warszawa
- FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego: macierz dyskowa -
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (100%)
2) FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa (82.72%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono oferty firm:
- itprojekt Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
- „KONCEPT” Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa
- PRIMAR - IT, ul. Meksykańska 6 lok 101, 03-948 Warszawa
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 3: Dostawa sprzętu komputerowego: elementy macierzy dyskowych –
najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo
oraz ZPiZL UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa, w związku z tym, na podstawie
Art. 91 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zwróci się do tych wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) itprojekt Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa (81.76%)
2) PRIMAR - IT, ul. Meksykańska 6 lok 101, 03-948 Warszawa (93.45%)
3) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (100.00%)
4) „KONCEPT” Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa (99.90%)
5) FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa (93.77%)
6) ZPiZL UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (100.00%)
Z postępowania dotyczącego tego zadania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Zadanie 4: Dostawa sprzętu komputerowego: elementy macierzy dyskowych –
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „KONCEPT” Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) itprojekt Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa (81.89%)
2) PRIMAR - IT, ul. Meksykańska 6 lok 101, 03-948 Warszawa (94.08%)
3) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (97.10%)
4) „KONCEPT” Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa (100.00%)
5) FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa (94.40%)
6) ZPiZL UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (99.18%)
7) Microsystem Group, ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa (88.99%)
Z postępowania dotyczącego tego zadania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Zadanie 5: Dostawa sprzętu komputerowego: elementy macierzy dyskowych –
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma itprojekt Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) itprojekt Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa (100.00%)
2) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (97.75%)
3) „KONCEPT” Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa (86.35%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 6: Dostawa sprzętu komputerowego: elementy macierzy dyskowych –
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma itprojekt Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) itprojekt Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa (100.00%)
2) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (96.53%)
3) „KONCEPT” Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa (86.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 7: Dostawa sprzętu komputerowego: elementy rozbudowy serwera dyskowego –
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) itprojekt Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa (92.90%)
2) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (100.00%)
3) „KONCEPT” Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa (82.50%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Archiwa


Kategorie