small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko post-doc w dziedzinie astrofizyki pulsarów.

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika (CAMK) ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w dziedzinie astrofizyki pulsarów.

 

Jest to dwuletnia posada otwarta dla badaczy ze stopniem doktora astronomii, fizyki, lub pokrewnej dziedziny. Zwycięski kandydat będzie pracował nad interpretacją i modelowaniem promienistych własności pulsarów. Zainteresowania naszej grupy pulsarowej (pulsargroup.ncac.torun.pl) obejmują szeroki zakres częstotliwości (od radio, poprzez optykę i promieniowanie X, po wysokoenergetyczne promieniowanie gamma) oraz szeroki zakres zjawisk pulsarowych: profile radiowe, radiową i optyczną polaryzację, zjawiska w pojedynczych pulsach (dryf subpulsów, zmiany modów, zanik emisji), oraz profile i widma X i gamma. Mile widziani są kandydaci z doświadczeniem w numerycznym/analitycznym modelowaniu procesów promienistych oraz analizą danych pulsarowych.

 

Wnioski prosimy przysyłać na adres jinx@ncac.torun.pl przed 15-ym grudnia 2014. Aplikacja powinna zawierać wniosek o przyjęcie na stanowisko post-doc, curriculum vitae, skrótowy (nie dłuższy niż dwie strony) opis dotychczasowych doświadczeń oraz obecnych planów badawczych, a także dwa listy polecające. Zwycięski kandydat będzie pracował w Zakładzie Astrofizyki CAMK na toruńskiej starówce (www.ncac.torun.pl). Jest to filia CAMK PAN w Warszawie (www.camk.edu.pl). Wynagrodzenie będzie współmierne z tym, które otrzymują pracownicy CAMK o podobnym statusie. Zatrudniony kandydat będzie miał dostęp do wyśmienitych urządzeń obliczeniowych i otrzyma wsparcie finansowe podróży. Zatrudnienie planowo rozpoczyna się 1-go kwietnia 2015 r.

 

Dalszych informacji udziela dr Jarosław Dyks (jinx@ncac.torun.pl).

Archiwa


Kategorie