small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o przetargu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 24 września 2014, godzina 12:30. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

 


1. Uwaga do załącznika A do SIWZ:

W zad. 1 pkt 1, w opisie płyty głównej jest zintegrowany kontroler InfiniBand.

 


Pytania i odpowiedzi:

 

1. W opisie przedmiotu zamówienia w specyfikacji urządzenia  "Serwer obliczeniowy" dotyczącym specyfikacji Obudowy czy Zamawiający uzna za spełnione warunki

 

Skoro do każdego węzła montowane są tylko po dwa rozruchowe dyski SSD, to czy Zamawiający dopuści obudowy z zatokami 16 x 2,5" lub 12 x 3,5" zamiast 24 x 2,5"?

 

NIE. 6 zatok na kasetę (w odróżnieniu od 3 czy 4), umożliwi nam w przyszłości rozbudowę węzła obliczeniowego o podręczną, szybką macierz dyskową, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Archiwa


Kategorie