small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs o stypendia w dziedzinie dynamiki galaktyk

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika w Warszawie ogłasza konkurs o stypendia naukowe dla młodych naukowców w projekcie badawczym Maestro „Dynamika i morfologia oddziałujących galaktyk” realizowanym pod kierunkiem prof. Ewy Łokas i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. O stypendia mogą się ubiegać słuchacze studiów II stopnia (lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich) oraz doktoranci w dziedzinie astronomii, astrofizyki lub kierunków pokrewnych. Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać cv z danymi personalnymi, opis zainteresowań naukowych, listę publikacji, kopię dyplomu licencjata lub magistra oraz informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań. Zgłoszenia (w formacie pdf) oraz pytania dotyczące stypendiów należy przesyłać do 15 września 2014 r. na adres lokas@camk.edu.pl.

Archiwa


Kategorie