small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie dynamiki galaktyk

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika w Warszawie poszukuje kandydatów na dwa stanowiska adiunkta po doktoracie w dziedzinie dynamiki galaktyk. Zwycięzcy konkursu będą współpracować z prof. Ewą Łokas przy realizacji projektu badawczego „Dynamika i morfologia oddziałujących galaktyk” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu MAESTRO. Umowa o pracę zostanie podpisana na dwa lata z możliwością przedłużenia. W ramach projektu istnieje możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych oraz zakupu sprzętu. Preferowany termin rozpoczęcia pracy to 1 października 2014 r. Kandydaci muszą posiadać stopień doktora astronomii, fizyki lub w dziedzinie pokrewnej uzyskany przed rozpoczęciem pracy i nie wcześniej niż w 2009 roku. Kandydaci proszeni są o przesyłanie CV, kopii dyplomu doktorskiego, listy publikacji, opisu zainteresowań i planów naukowych (2 strony) oraz dwóch listów polecających. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę zgłoszenia otrzymane do 31 marca 2014 r. Późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane aż do znalezienia odpowiednich kandydatów. Zgłoszenia (w formacie pdf) oraz pytania dotyczące warunków pracy proszę przesyłać na adres lokas@camk.edu.pl.

Archiwa


Kategorie