small pl CAMK logo

Zawartość wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Ciekawa propozycja robienia doktoratu “Symulacje numeryczne ewolucji gromad gwiazdowych”

Gromady kuliste to jedne z najstarszych obiektów w Galaktyce i jednocześnie to jedne z najprostszych strukturalnie obiektów astronomicznych. Niestety, prostota ich budowy nie oznacza, że łatwo można modelować ich ewolucję. Wzajemne bliskie, grawitacyjne oddziaływania pomiędzy gwiazdami, zderzenia gwiazd, ewolucja gwiazd i układów podwójnych, pole pływowe galaktyki macierzystej to tylko niewielka część procesów fizycznych, które należy uwzględnić podczas symulacji ich ewolucji. Kod MOCCA rozwijany w Centrum Astronomicznym jest jednym z najbardziej zaawansowanych kodów dynamicznych na świecie. Doktorat będzie obejmował prace nad dalszym rozwojem kodu MOCCA oraz symulacje ewolucji gromad kulistych i wyznaczanie ich parametrów początkowych przez porównanie z danymi obserwacyjnymi.
Stypendium w wysokości 1800 zł jest finansowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Aplikacje proszę składać do dr hab. Mirosława Giersz (mig@camk.edu.pl). Ogólne wymagania i procedura aplikacji są opisane na stronie https://www.camk.edu.pl/pl/phd/.

Archiwa


Kategorie