small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Postępowanie habilitacyjne dr Michała Bejgera

 1. Wniosek kandydata
 2. Autoreferat kandydata
 3. Komisja habilitacyjna przewodu dr Michała Bejgera:
  1. przewodniczący komisji - prof. Michał Hanasz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  2. sekretarz komisji - dr hab. Arkadiusz Olech - Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie,
  3. recenzent - dr hab. Jarosław Kijak - Uniwersytet Zielonogórski
  4. recenzent - prof. Ludwik Turko - Uniwersytet Wrocławski
  5. recenzent - prof. Giorgi Melikidze - Uniwersytet Zielonogórski
  6. członek komisji - dr hab. Janusz Ziółkowski -  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie,
  7. członek komisji - dr hab. Jan Piotr Lasota - Instytut Astrofizyki w Paryżu
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Michała Bejgera
  1. 27 marca 2013 r. - wszczęcie postępowania, 
  2. 24 kwietnia 2013 r. - wyrażenie zgody Rady Naukowej CAMK na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej,
  3. 9 maja 2013 r. - powołanie 7-osobowej komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, 
  4. 24 maja 2013 r. - Rada Naukowa CAMK otrzymuje od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pismo w sprawie powołania komisji habilitacyjnej, 
  5. 4 czerwca 2013 r. - poinformowanie przez Radę Naukową CAMKczłonków komisji o ich wyborze i przesłanie materiałów.
  6. 26 sierpnia 2013 r. - wplyniecie wszystkich recenzji
  7. 19 wrzesnia 2013 r. - posiedzenie komisji
 5. Protokół z posiedzenia komisji ds. habilitacji dr Michała Bejgera w dniu 19 września 2013 r.
 6. Uchwała Rady Naukowej CAMK nr 26/2013

Archiwa


Kategorie