small pl CAMK logo

Zawartość wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Atrakcyjna możliwość robienia doktoratu "Ciemna energia i kwazary"

Proponuję możliwość robienia doktoratu w CAMK w zakresie badania własności ciemnej energii przy pomocy kwazarów. Ciemna energia to fundamentalny problem współczesnej astronomii i fizyki. Doktorat będzie obejmował analizę danych obserwacyjnych z 11-metrowego teleskopu Southern African Large Telescope i/lub ich modelowanie teoretyczne. Kandydaci powinni być absolwentami (magisterium) fizyki, astronomii lub innego kierunku technicznego, znajomość astronomicznych technik obserwacyjnych nie jest wymagana. Stypendium w wysokości 1800 zł jest finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu MISTRZ. Aplikacje proszę składać bezpośrednio do mnie, oferta jest otwarta do momentu zapełnienia. Forma aplikacji taka, jak na inne pozycje doktoranckie w CAMK (https://www.camk.edu.pl/pl/phd/), a więcej o projekcie można poczytać na stronie http://users.camk.edu.pl/bcz/SALT/index.html


Prof. Bożena Czerny
bcz@camk.edu.pl

Archiwa


Kategorie