small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, ul Bartycka 18, 00-710 Warszawa zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r., że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące dostawy energii elektrycznej do budynku CAMK PAN przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jedyną ofertę złożyła firma RWE Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. Oferta firmy RWE Polska S.A. została uznana za najkorzystniejszą, wg przyjętego kryterium ceny.

Archiwa


Kategorie