small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przetarg za dostawę energii elektrycznej

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrubucji energii elektrycznej do budynków CAMK PAN w Warszawie przy ul. Bartyckeij 18. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 19, w terminie do 27 listopada 2012, godzina 11:45. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:
 
Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Archiwa


Kategorie