small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 9 listopada 2012, godzina 12:30. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:
 
Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik A do SIWZ
Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)
Załącznik C do SIWZ
Załącznik D do SIWZ
Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)
Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

 

 


 

Pytania i odpowiedzi:

A. Pytanie:

"W załączniku A do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zamawiający wyspecyfikował:

Dla zadania 1:

27. Serwer – (Typ 3) [1 szt.]: maksymalna wysokość 1U

Dla zadania 2:

  1. Serwer – (Typ 1) [1 szt.]: maksymalna wysokość 1U

  2. Serwer – (Typ 2) [2 szt.]: maksymalna wysokość 2U

Dla zadania 4:

  1. Serwer – (Typ 4) [1 szt.]: maksymalna wysokość 1U

  2. Serwer – (Typ 5) [2 szt.]: maksymalna wysokość 1U

Pragniemy poinformować, że w obudowach tej wysokości nie zmieszczą się złacza PCI-E 3.0 16x „full height”. W związku z tym należało by dopuścić obudowy większej wysokości lub wykreślić z opisu sformułowanie „full height”. Czy zamawiający zmieni odpowiednie zapisy w tym załaczniku?"

 

Odpowiedź:

TAK, zamawiający zmieni zapis w w załączniku A do SIWZ dotyczący zadania 2 pkt. 2 wykreślając sformułowanie „full height”; co do pozostałych punktów, zapis pozostaje bez zmian.

 

Informacja o zmianie SIWZ

Archiwa


Kategorie