small pl CAMK logo

Zawartość wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie astrofizyki pulsarów

Osoby zainteresowane pracą naukową w zakresie astrofizyki zapraszamy do zapoznania się z ofertą zatrudnienia w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN na stanowisku adiunkta. Proponujemy 2-letni kontrakt (umowa o pracę) w Zakładzie Astrofizyki I CAMK PAN w Toruniu. Oczekujemy, że zatrudniona osoba będzie prowadziła badania naukowe w szeroko rozumianej tematyce astrofizyki pulsarów, obejmującej interpretacje i modelowanie danych obserwacyjnych z całego zakresu widma energetycznego (od emisji radiowej po wysokoenergetyczne promieniowanie gamma).

Wymagany jest doktorat w zakresie astronomii, fizyki lub dziedzin pokrewnych.

Wymagane dokumenty: CV, opis zainteresowań naukowych i prowadzonych badań naukowych, oraz dwa listy rekomendacyjne.

Szczegółowych informacji udziela dr hab. Jarosław Dyks, jinx@ncac.torun.pl

Strona grupy badawczej astrofizyki pulsarów: http://pulsargroup.ncac.torun.pl/

Archiwa


Kategorie