small pl CAMK logo

Zawartość wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Symulacja działania teleskopu CTA

 

Animacja przedstawia symulowane obrazy pęku atmosferycznego widziane przez kamerę małego teleskopu w projekcie Cherenkov Telescope Array (CTA). Padające na zbudowaną z fotopowielaczy kamerę fotony Czerenkowa zostały wyemitowane przez produkowane w atmosferze wysokoenergetyczne cząstki wtórne, a cały proces zapoczątkowany został przez fotony gamma, protony, elektrony i wtórne miony. Obraz rozwijającego się pęku trwa kilkadziesiąt miliardowych części sekundy, a różne położenia pęku spowodowane są przemieszczeniem pęku względem teleskopu dla potrzeb symulacji. Szum, reprezentowany przez niebieskie piksele, odpowiada fotonom nocnego nieba, jasnym gwiazdom w polu widzenia teleskopu i innym niepożądanych efektom elektroniki kamery. Symulacja została przygotowana przez Mateusza Janiaka.

Archiwa


Kategorie