small pl CAMK logo

Zawartość wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Wakacyjny program studencki

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie i Toruniu oferuje możliwość realizacji w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) małych projektów badawczych prowadzonych pod opieką naszych pracowników.

 

Propozycja jest adresowana do studentów astronomii i fizyki kończących w czerwcu b.r. III lub IV rok studiów (w wyjątkowych przypadkach - II rok). Czas realizacji projektów wynosi 4-6 tygodni, typowo 4 tygodnie. Osoby zamieszkałe poza miejscem realizacji projektu mogą ubiegać się o bezpłatne zakwaterowanie w hotelu Centrum (Warszawa) lub w akademiku UMK (Toruń).

 

Studenci realizujący projekty badawcze w ramach programu wakacyjnego nie otrzymują wynagrodzenia z Centrum Astronomicznego. Praktykanci mogą, w zależności od możliwości opiekuna, otrzymać honorarium z jego grantu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o skontaktowanie się w pierwszej kolejności z potencjalnym opiekunem. Po uzgodnieniu z opiekunem terminu realizacji projektu należy przesłać zgłoszenie zawierające co najmniej następujące informacje: nazwisko opiekuna; termin realizacji projektu; wyciąg z indeksu; ew. zapotrzebowanie na zakwaterowanie; adres e-mailowy. Mile widziane są dodatkowe informacje dotyczące ew. dotychczasowej aktywności naukowej kandydatów (udział w obserwacjach, konferencjach lub warsztatach, publikacje). Zgłoszenia można nadsyłać listownie na adres sekretariatu CAMK PAN lub w postaci dokumentów w formacie pdf na adres praktyki@camk.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 maj 2012. Procedura kwalifikacyjna zostanie zakończona do 15 czerwca 2012, a o jej wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i/lub listownie.

 

 

Propozycje tematów:

 

1. Niejednorodności w rozkładzie galaktyk jako test przyczyny przyspieszającej ekspansji Wszechświata

Niejednorodności w rozkładzie galaktyk w tzw. przestrzeni przesunięć ku czerwieni (gdzie odległość r jest zastąpiona redshiftem z) stanowią bardzo aktualną tematykę we współczesnej kosmologii. Precyzyjne wyznaczenie amplitudy anizotropii funkcji korelacyjnej galaktyk w tej przestrzeni (ang. “redshift space”) pozwoli na falsyfikację różnych modeli kosmologicznych, które w jakościowo inny sposób wyjaśniają zagadkę przyspieszającej ekspansji Wszechświata. Aby to jednak zrobić, potrzebny jest dokładniejszy – od obecnie używanego – model funkcji korelacyjnej galaktyk w przestrzeni przesunięć ku czerwieni.

Już od dwudziestu lat trwają intensywne próby ulepszenia klasycznej formuły Hamiltona (1992), wyprowadzonej przy założeniu małych fluktuacji w rozkładzie galaktyk. Jak dotąd, próby te okazywały się mniej lub bardziej niesatysfakcjonujące – obliczenia w przestrzeni przesunięć ku czerwieni są niezwykle skomplikowane. W swoim nowym projekcie zamierzam wyprowadzić ulepszoną formułę opisującą funkcję korelacyjną galaktyk w przestrzeni przesunięć ku czerwieni, poprawnie uwzględniającą łagodną nieliniowość fluktuacji gęstości. W tym celu zamierzam zastosować pewne przybliżenie, które pomoże znacznie uprościć obliczenia. Zadaniem praktykanta byłoby ilościowe sprawdzenie dokładności tego przybliżenia. Wymagana znajomość aparatu matematycznego i metod numerycznych na poziomie trzeciego roku studiów.

Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: wrzesień

Opiekun: dr hab. Michał Chodorowski (michal@camk.edu.pl)

 

2. Analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych

Tematem praktyk jest analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych we współpracy LIGO/Virgo. Drugi etap rozbudowy interferometrów Virgo i LIGO zakończy się w 2014/2015 r., a oczekiwana czułość bardzo zwiększy prawdopodobieństwo pierwszej bezpośredniej detekcji fal. Celem projektu jest opracowanie nowych (bądź wykorzystanie istniejących) metod statystycznych i numerycznych do optymalizacji (napisania od nowa) kodów do analizy danych już zebranych, albo przewidywanych w przyszłości (Advanced LIGO/Virgo, Einstein Telescope), w poszukiwaniu różnego rodzaju sygnałów (np. periodycznych fal pochodzących z rotujących, nieosiowosymetrycznych gwiazd neutronowych).

Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: do uzgodnienia

Opiekun: dr Michał Bejger (bejger@camk.edu.pl)

 

3. Dżety w mikrokwazarach

Akrecja w gwiazdowych układach podwójnych zawierających czarne dziury lub gwiazdy neutronowe jest zwykle połączona z wyrzutem materii, tworzącej dwa symetryczne dżety. Dżety emitują większość obserwowanego promieniowania radiowego oraz dają wkład do emisji w zakresach od podczerwonego do gamma. Projekt będzie polegał na modelowaniu dżetów w układach podwójnych i/lub dopasowywaniu modeli do obserwacji w zakresach od radiowego do gamma.

Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: do uzgodnienia

Opiekun: prof. Andrzej Zdziarski (aaz@camk.edu.pl)

 

4. Praca z danymi rentgenowskimi

Proponuję pracę z danymi rengtenowskimi, które zwyczajowo stają się dostępne publicznie po roku pracy satelity rentgenowskiego. Celem praktyk będzie nauka procesu obróbki danych na przykładzie wybranego obiektu. Najpierw pozyskamydane z archiwum działającego satelity Chandra, XMM-Newton lub Suzaku, a potem opracujemy je, używając do tego celu zainstalowanego w CAMKu oprogramowania. XSPEC jest najpopularniejszym, ogólnie dostępnym programem do obróbki danych rentgenowskich.

Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: wrzesień

Opiekun: dr hab. Agata Różańska (agata@camk.edu.pl)

 

5. Modelowanie procesow promienistych w obiektach astrofizycznych.

Praca ma na celu napisanie krótkiego programu komputerowego, który bedzie modelowal wybrany proces promienisty bądź dynamiczny w dysku akrecyjnym. Program będzie tak zaprojektowany, aby był trwałym modułem do obszerniejszych symulacji obiektów astrofizycznych, a zwłaszcza obszarów świecących rentgenowsko.

Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: wrzesień

Opiekun: dr hab. Agata Różańska (agata@camk.edu.pl)

 

6. Wnioski obserwacyjne na satelity rentgenowskie.

Celem praktyki będzie utworzenie danych z modelu emitującego widmo z atmosfery gwiazdy neutronowej bądź dysku akrecyjnego. Takie sztuczne dane posłużą do oceny rozdzielczości energetycznej i czułości instrumentu, którym da się obserwować źródło o założonym widmie modelowym. Dzięki sztucznym danym spróbujemy napisać wniosek obserwacyjny na satelitę rentgenowskiego.

Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: wrzesień

Opiekun: dr hab. Agata Różańska (agata@camk.edu.pl)

 

7. Analiza i interpretacja profili radiowych pulsarów

  1. Projekt „obserwacyjny”: Wizualizacja i wszechstronna analiza duzej ilosci srednich profili pulsarow obserwowanych w Parkes Observatory.

  2. Projekt teoretyczny: Symulacje numeryczne profili pulsarów.

Miejsce i okres realizacji: CAMK Toruń, termin: do uzgodnienia

Opiekun: dr hab. Jarosław Dyks (jinx@ncac.torun.pl)

 

8. Pulsating and eclipsing variables in young open star clusters (jęz. angielski/niemiecki)

The students are supposed to carry out photometry of CCD frames and search for variable stars within their resulting light curves.

Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: do uzgodnienia

Opiekun: dr Gerald Handler (gerald@camk.edu.pl)

 

9. Ewolucja pływowa galaktyk karłowatych Grupy Lokalnej

Ewolucja pływowa w polu grawitacyjnym Drogi Mlecznej jest jednym z najważniejszych procesów kształtujących własności galaktyk karłowatych w Grupie Lokalnej. Zadaniem praktykanta będzie analiza i interpretacja symulacji N-ciałowej śledzącej taką ewolucje, a w szczególności wyznaczenie m.in. ewolucji czasowej profili gęstości gwiazd i ciemnej materii w galaktyce karłowatej oraz kształtu i kinematyki jej składnika gwiazdowego, a następnie wizualizacja wyników w postaci animacji.

Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: między 9 lipca a 17 sierpnia.

Opiekun: dr hab. Ewa Łokas (lokas@camk.edu.pl)

 

10. Sterowanie zrobotyzowanymi teleskopami globalnej sieci projektu SOLARIS.

Dzięki finansowaniu z European Research Council (grant w ramach konkursu "Ideas", 1.5 mln Euro), FNP (grant FOCUS), MNiSW (grant wspomagający) oraz NCN (grant badawczy) na łączną kwotę ponad 10 mln PLN opiekun uruchamia wraz ze swoją grupą sieć zrobotyzowanych teleskopów (4 teleskopy 0.5-m - Australia, Południowa Afryka i Argentyna). Strona projektu: http://www.projectsolaris.eu/. Poszukujemy studentów/studentki, którzy/które wsparli/ły by projekt umiejętnościami programistycznymi wykonując fragmentyoprogramowania do zarządzania zrobotyzowanymi teleskopami oraz dostarczanymi przez nich danymi. Wiedzia astronomiczna nie jest wymagana.

Miejsce i okres realizacji: CAMK Toruń, preferowany termin: wrzesień

Opiekun: prof. Maciej Konacki (maciej@ncac.torun.pl)

Archiwa


Kategorie