Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Wykonanie dokumentacji technicznej remontu tarasu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania nie wymagającego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Wzór umowy 
Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego tarasu wejściowego
Klauzula RODO

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archives


Categories