small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Wykonanie dokumentacji technicznej remontu tarasu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania nie wymagającego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Wzór umowy 
Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego tarasu wejściowego
Klauzula RODO

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwa


Kategorie