Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Postępowanie hablitacyjne - dr Rodolfo Smiljanic

 1. Wniosek kandydata
 2. Autoreferat kandydata (pl)
 3. Autoreferat kandydata (en)
 4. Komisja habilitacyjna przewodu dr. Rodolfo Smiljanica

 5. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Rodolfo Smiljanica
  1. 1 grudnia 2017 r. - wyrażenie zgody Rady Naukowej CAMK na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. 11 stycznia 2018 r. - powołanie 7-osobowej komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów,
  3. 5 lutego 2018 r. - Rada Naukowa CAMK otrzymuje od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pismo w sprawie powołania komisji habilitacyjnej,
  4. 9 lutego 2018 r. - poinformowanie przez Radę Naukową CAMK członków komisji o ich wyborze i przesłanie materiałów.
  5. 16 lutego 2018 r. - rezygnacja recenzenta (prof. dr hab. R. Tylenda)
  6. 23 marca 2018 r. - wybór nowego recenzenta przez Radę Naukową CAMK (prof. dr hab. A. Schwarzenberg-Czerny)
  7. 12 kwietnia 2018 r. - powołanie nowego recenzenta w skład komisji habilitacyjnej przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  8. 11 czerwca 2018 r. - wpłynięcie wszystkich recenzji:
  9.  13 czerwca 2018 r. - zebranie komisji

 

Materiały dotyczące postępowania (habilitacja_smiljanic.tar.gz)


Archives


Categories