Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Postępowanie hablitacyjne dr. Krzysztofa Nalewajko

 1. Wniosek kandydata
 2. Autoreferat kandydata (pl)
 3. Autoreferat kandydata (en)
 4. Komisja habilitacyjna przewodu dr. Krzysztofa Nalewajko

 5. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Nalewajko
  1. 3 marca 2017 r. - wyrażenie zgody Rady Naukowej CAMK na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. 11 maja 2017 r. - powołanie 7-osobowej komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów,
  3. 22 maja 2017 r. - Rada Naukowa CAMK otrzymuje od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pismo w sprawie powołania komisji habilitacyjnej,
  4. 24 maja 2017 r. - poinformowanie przez Radę Naukową CAMK członków komisji o ich wyborze i przesłanie materiałów.
  5. 17 sierpnia 2017 r. - wpłynięcie wszystkich recenzji:
  6.  5 października 2017 r. - zebranie komisji

 

Materiały dotyczące postępowania (habilitacja_nalewajko.tar.gz)


Archives


Categories