small pl CAMK logo

Sarthak Choudhary

Sarthak Choudhary's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-8298-6779

Pokój:

Tel. :

E-mail: sarthak@camk.edu.pl

O mnie:

Sarthak Choudhary jest studentem studiów doktoranckich w Ultranowoczesnym Centrum Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT) w Warszawie.


Promotorem jego rozprawy doktorskiej jest dr Marcin Kuźniak.


Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół:
  • zastosowania uczenia maszynowego w naukach fundamentalnych,
  • oddziaływań energia-materia,
  • instrumentarium.

Stopnie i tytuły:
  • 2016: Licencjat z Nauk Technicznych. J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA (Indie).
  • 2019: Tytuł magistra z Nauk Technicznych. Indian Institute of Astrophysic w Bangalore (Indie).