small pl CAMK logo

Ruchi Mishra

Ruchi Mishra's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 39

Tel. : +48 223296141

E-mail: rmishra@camk.edu.pl

O mnie:

Ruchi Mishra jest studentką studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Profesor Włodzimierz Kluźniak jest promotorem jej pracy doktorskiej.


W swoich badaniach Ruchi Mishra koncentruje się na zrozumieniu dysków akrecyjnych i atmosfery wokół gwiazd przy użyciu zaawansowanych kodów obliczeniowych:

  • Pluton kod Newtona.
  • KORAL - kod GRMHD (ang. General Relativistic Radiation Hydrodynamics).


Jej główne zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia:
  • astrofizyka obliczeniowa ze szczególnym uwzględnieniem dysku akrecyjnego i atmosfery wokół gwiazd,
  • dynamika przepływu w cienkim dysku akrecyjnym,
  • przepływ wsteczny w dysku, akrecyjnym gdzie przepływ materii jest oddalony od centralnego akretora w płaszczyźnie środkowej dysku.

Obecnie jest ona również zaangażowana w projekt OPUS Narodowego Centrum Nauki (nr 019/33/B/ST9/01564) - „Od przejściowych pulsarów do ULX, promieniowania, dżetów i wiatrów w gwiazdach neutronowych” którym kieruje prof. Włodzimierz Kluźniak.