small pl CAMK logo

Joanna Mikołajewska

Joanna Mikołajewska's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-3457-0020

Pokój: 134

Tel. : +48 223296134

E-mail: mikolaj@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: